Huomioitavaa akkujätteestä.
Akkujen myynnin tai paristoja sisältävien laitteiden toimittamisen yhteydessä olemme velvollisia ilmoittamaan seuraavaa:
Voit palauttaa valikoimassamme olevat tai olleet vanhat paristot osoitteeseemme Praxis / 7days, Kataraistentie 7, 20740 Turku. Paristoissa merkityillä symboleilla on seuraavat merkitykset:

Yliviivatussa roskakorissa oleva symboli tarkoittaa, että akkua ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

Pb = akku sisältää yli 0,004 painoprosenttia lyijyä
Cd = akku sisältää yli 0,002 painoprosenttia
Kadmium Hg = akku sisältää yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa.

Huomioi yllä olevat ohjeet.