Käytännesäännöt

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Uskomme, että kaikki yritykset ovat sitoutuneet edistämään maailmanlaajuista kestävää sosiaalista kehitystä. Sosiaalista vastuuta koskeva työmme perustuu perusperiaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja korruption torjuntaa (ILO:n yleissopimukset ja YK:n ihmisoikeudet) koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia.

Teemme aktiivista yhteistyötä toimittajiemme kanssa varmistaaksemme yleissopimusten noudattamista. Haluamme edistää valmistajiemme kestävää vastuullista kehitystä ja pyrkiä saamaan positiivisen muutoksen toimitusketjun työntekijöille.

 

Global Compact

Praxis on YK:n Global Compact -konseptin jäsen, joka on kansainvälinen yhteinen yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien säännösten kokonaissääntö. Maailmassa on tällä hetkellä jäseninä yli 2400 yritystä, ja olemme ylpeitä siitä, että olemme osa tätä yritystä.

Global Compact on yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva aloite, jonka Euroopan parlamentin entinen jäsen on käynnistänyt vuonna 2004. Pääsihteeri Kofi Annan on käynnistänyt yksityisten yritysten osallistamisen maailman suurimpiin sosiaalisiin ja ympäristöhaasteiden vastaamiseen.

Konseptin ytimessä on kymmenen perusperiaatetta 4 pääryhmässä:

Ihmisoikeudet - Työntekijöiden oikeudet - Ympäristönsuojelu - Korruption torjunta

Sitoumuksemme näkyy ilmauksena sitoutumisestamme ja halustamme edistää kestävää kehitystä osallistumalla aktiivisesti globalisaation taholta seurausten ratkaisemiseen.

Lue lisää www.unglobalcompact.org

 

Toimitusketju

Suurin osa vaatteistamme on eurooppalaisten valmistajien valmistamia, jotka työskentelevät täsmälleen samoin säännöin kuin Suomessa. Meillä on myös muutamia toimittajia Kaukoidästä, joten keskitymme siihen, miten ympäristö- ja työolot ovat Kaukoidän valmistajiemme kanssa. Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä, minkä vuoksi vaadimme hyvin perustyövoiman sääntöjen noudattamista. Olemme aloittaneet järjestelmällisen työn toimitusketjussa, jotta globalisaatio ei höllentäisi työolojen perusvaatimuksia.

Ympäristömerkinnällä olevat kankaat maksavat hieman enemmän. Uskomme asiakkaidemme valitsevan, haluavatko he suosia näitä tuotemerkkejä. Eco Tex 100 -raja-arvoista on joka tapauksessa tullut työvaatteiden vähimmäisstandardimme, minkä toimittajiemme on allekirjoitettava.

 

Asiakasvaatimukset

Praxisilla on jo pitkät perinteet tuotekehityksessä yhteistyöstä käyttäjien kanssa. Pitkäaikainen keskittymisemme istuvuuden, muotoilun ja erityisesti kangasominaisuuksien kehittämiseen on aikaansaanut meidät kertomaan ylpeydellä, että olemme hyviä mukavuudessa.

Ympäristöpuolella pyrimme levittämään ajatusta puhtaammasta teknologiasta. Ei ole muuta tietä eteenpäin kuin se, että kaikki ovat tietoisempia ympäristöstä kaikin mahdollisin tavoin. Vaadimme, että kaikki toimittajamme ottavat ympäristön mahdollisimman tarkasti huomioon. Olemme työskennelleet vuosia korvataksemme haitallisimmat kemikaalit vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla.

Joskus asiakkaamme haluavat tietää, ovatko tuotteemme sellaisia kuin kerromme. Siksi tuotamme mallistomme kankaista, joissa on erilaisia ympäristöbrändejä.

 

Valvonta

Valvonta vaatii muutakin kuin sanoja. Erityisesti on ryhdyttävä toimiin, ja todellista edistystä voidaan nähdä vain, jos mittaamme ja valvomme jokaista Kaukoidän tuottajiemme toimittajaa. Valvonta on kallista ja työlästä, eikä se sinänsä luo parempia olosuhteita työntekijöille. Yksi suurimmista toimittajistamme on jo osa eurooppalaista BSCI-konseptia ja toisella on amfori-sertifiointi, jotka kaikki ovat käytännesääntöjemme mukaisia.

 

Tavoite

Olemme päättäneet keskittää yhteiskuntavastuun ponnistelumme vastuulliseen toimittajien hallintaan ja vaatteisiin sallimiimme kemikaaleihin. Olemme asettaneet tavoitteeksemme, että uusien toimittajien on täytynyt tehdä sosiaalinen tarkastus tullakseen meille toimittajaksi. Näin varmistamme, että tehdas tuntee työn perusoikeudet.

Nykyisten toimittajiemme tulisi mieluiten saavuttaa jatkuvia pieniä parannuksia, kunnes heidän työolonsa ovat täysin käytännesääntöjemme mukaiset. Siksi seuraamme tarkasti kunkin toimittajan edistymistä.

Myöhemmin aloitamme yhteistyön ulkoisen yhteisön kanssa selvittääksemme, voimmeko mitenkään vähentää yrityksemme vastuulla olevia hiilidioksidipäästöjä.